Polski English

tarcza 3.0, najważniejsze informacje prasowe z 25 maja 2020 r.

wt., 05/26/2020 - 07:43 -- Gwarant

Krótkie podsumowanie dotyczące tarczy 3.0:

1. dla świadczeń postojowych - rozszerzenie kręgu beneficjentów starających się o postojowe po raz pierwszy o przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność przed 1 kwietnia (dotychczas przed 1 lutego),

2. Z umorzenia składek ZUS za okres kwiecień-maj mogą skorzystać przedsiębiorcy, których przychód przekroczył 300% przeciętnego wynagrodzenia, ale dochód nie przekroczył 7 tys. złotych, a także podmioty korzystające z ulgi na start spełniające jedno z kryteriów (przychodowe bądź dochodowe). Zwolnienie przysługuje także w sytuacji kiedy składki zostały już opłacone,

3. Ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać również podmioty zatrudniające wyłącznie pracowników młodocianych,

4. Z mikropożyczki mogą skorzystać przedsiębiorcy którzy rozpoczęli działalność przed 1 kwietnia,

5. W zakresie prawa pracy - w stosunku do zatrudnianych obcokrajowców - możliwość powierzenia wykonywania pracy na warunkach innych niż określonych w:

– zezwoleniach na pobyt czasowy i pracę;

– zezwoleniach na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;

– zezwoleniach na pracę;

– zezwoleniach na pracę sezonową;

– oświadczeniach o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanych do ewidencji oświadczeń;

– zezwoleniach na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (ICT);

– zezwoleniach na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (mobile-ICT);

– dokumentach dołączonych do zawiadomień o zamiarze korzystania przez cudzoziemców z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;

6. W zakresie uprawnień bądź kwalifikacji wymagających okresowego potwierdzania/odnawiania na mocy branżowych i międzybranżowych przepisów bhp - jeżeli ich ważność upłynęła po 7 marca 2020, zachowują one ważność do 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego bądź epidemii,

7. W zakresie postępowania egzekucyjnego oraz kwoty wolnej od potrąceń - jeżeli pracownikowi obniżono wynagrodzenie na skutek COVID-19 lub członek rodziny pracownika utracił źródło przychodu, kwota wolna od potrąceń ulega powiększeniu o 25% za każdego nieosiągającego przychodu członka rodziny.

SIMEX

Zespół biura rachunkowego „GWARANT” to specjaliści z ogromnym doświadczeniem zawodowym.  Jeśli szukasz kompleksowej merytorycznej obsługi i współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu - skontaktuj się z biurem GWARANT

Flex Work Sp. z o.o.

"Nasze doświadczenie we współpracy z firmą Gwarant pokazuje, że to Partner godny zaufania. Rekomendujemy usługi Biura Rachunkowego Gwarant"

BELSE  Sp. z o.o.

"Pragniemy wyrazić uznanie dla biura rachunkowego Gwarant za długoletnią, profesjoanalną oraz solidną obsługę księgową naszej spółki. Pracownicy biura odznaczają się wysoką kulturą osobistą, profesjonalizmem i rzetelnością."

SPETECH Sp. z o.o.

"Z przyjemnością rekomendujemy usługi świadczone przez biuro rachunkowe Gwarant, które prowadzi nasze księgi rachunkowe od ponad 18 lat w sposób rzetelny, zawsze zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, co potwierdzają przeprowadzane w naszej spółce coroczne audyty biegłego rewidenta oraz kontrole podatkowe."

Aesseal Polska Sp. z o.o.

"AESSEAL Polska korzysta z usług firmy Gwarant od początku swej działalności rozpoczętej w Polsce w 2005 roku. Gwarant zapewnia nam sprawną i rzetelną obsługę księgową wraz ze wsparciem w nadążaniu za zmieniającymi się przepisami. Polecam."

S-labs Sp. z o.o.

“Working with Gwarant is pure joy! The team is exceptionally professional, our accountant acts in no time, and we can always rely on her.

We whole-heartedly recommend the office!”

SFG Holding s.r.o.

"Based on our long-year pending cooperation - professional, reliable and willing partner."