Polski English

Rejestracja i rozliczenia podmiotów zagranicznych dla celów polskiego VAT

W niektórych sytuacjach przedsiębiorca zagraniczny ma obowiązek zarejestrować się w Polsce jako podatnik podatku VAT, rozliczać polski podatek VAT i składać stosowne deklaracje VAT, na przykład :

 • przedsiębiorca zagraniczny ustanowił w Polsce stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, w rozumieniu unijnych przepisów VAT, z którego to miejsca świadczy usługi lub dokonuje dostawy towarów, dla których miejscem świadczenia jest terytorium Polski
 • przedsiębiorca zagraniczny nie ustanowił w Polsce stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, w rozumieniu unijnych przepisów VAT, ale dokonuje w Polsce dostaw towarów, lub świadczy usługi, dla których to on, a nie nabywca, jest zobowiązany do rozliczenia należnego podatku VAT na terytorium Polski (czyli wykonuje czynności dla których nie obowiązuje zasada odwrotnego obciążenia - reverse charge).

Dobrowolna rejestracja przedsiębiorcy zagranicznego do VAT w Polsce.

Przedsiębiorca zagraniczny, który nie podlega obowiązkowi rejestracji na potrzeby VAT w Polsce, może zarejestrować się do VAT dobrowolnie, jeśli będzie to dla niego korzystne ekonomicznie, na przykład:

 • przedsiębiorca zagraniczny nabywa towary na terytorium Polski i sprzedaje je na terytorium Polski innym podatnikom – przedsiębiorca zagraniczny dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów z terytorium Polski;
 • przedsiębiorca zagraniczny dokonuje eksportu towarów z terytorium Polski

Zazwyczaj dobrowolna rejestracja wynika z możliwości uzyskiwania zwrotu polskiego podatku vat na takich samych zasadach, na jakich zwrot ten przysługuje firmom polskim.

Dokumenty niezbędne dla rejestracji firmy zagranicznej dla potrzeb VAT w Polsce:

 • Kopia umowy spółki + oryginał tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego
 • Kopia wyciągu z rejestru przedsiębiorców w kraju zarejestrowania + oryginał tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego
 • Kopia zaświadczenia wydanego przez władze podatkowe kraju prowadzenia działalności potwierdzający zarejestrowanie dla potrzeb VAT w tym kraju + oryginał tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego 
 • Oryginał umowy rachunku bankowego z bankiem w Polsce lub oryginał zaświadczenia banku w Polsce o otwarciu rachunku bankowego
 • Umowa z biurem rachunkowym
 • Dokładny opis działalności spółki w Polsce uzasadniający potrzebę rejestracji dla potrzeb VAT w Polsce
 • Pełnomocnictwo
 • Opłata skarbowa 170 PLN
 • Formularz VAT-R
 • Formularz NIP-2

Nasi
Partnerzy

SIMEX

Zespół biura rachunkowego „GWARANT” to specjaliści z ogromnym doświadczeniem zawodowym.  Jeśli szukasz kompleksowej merytorycznej obsługi i współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu - skontaktuj się z biurem GWARANT

Flex Work Sp. z o.o.

"Nasze doświadczenie we współpracy z firmą Gwarant pokazuje, że to Partner godny zaufania. Rekomendujemy usługi Biura Rachunkowego Gwarant"

BELSE  Sp. z o.o.

"Pragniemy wyrazić uznanie dla biura rachunkowego Gwarant za długoletnią, profesjoanalną oraz solidną obsługę księgową naszej spółki. Pracownicy biura odznaczają się wysoką kulturą osobistą, profesjonalizmem i rzetelnością."

SPETECH Sp. z o.o.

"Z przyjemnością rekomendujemy usługi świadczone przez biuro rachunkowe Gwarant, które prowadzi nasze księgi rachunkowe od ponad 18 lat w sposób rzetelny, zawsze zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, co potwierdzają przeprowadzane w naszej spółce coroczne audyty biegłego rewidenta oraz kontrole podatkowe."

Aesseal Polska Sp. z o.o.

"AESSEAL Polska korzysta z usług firmy Gwarant od początku swej działalności rozpoczętej w Polsce w 2005 roku. Gwarant zapewnia nam sprawną i rzetelną obsługę księgową wraz ze wsparciem w nadążaniu za zmieniającymi się przepisami. Polecam."

S-labs Sp. z o.o.

“Working with Gwarant is pure joy! The team is exceptionally professional, our accountant acts in no time, and we can always rely on her.

We whole-heartedly recommend the office!”

SFG Holding s.r.o.

"Based on our long-year pending cooperation - professional, reliable and willing partner."