• Opening hours
    7:00am - 3:00pm
  • Contact us
    +48 33 821 28 21 | + 48 500 781 665
    gwarant@biuro-gwarant.pl
Polski English

Aktualności

Najważniejsze informacje prasowe z dnia 18 sierpnia 2021 r.

Thu, 08/19/2021 - 07:23 -- Gwarant

1.    Powrót do kraju nie oznacza konieczności składania PIT

 

Tagi: interpretacja indywidualna, PIT, praca, 

 

Podatnik powracający do kraju z pobytu za granicą gdzie świadczył pracę przez cały poprzedni rok, nie musi składać PIT w Polsce.

 

Źródło: Rzeczpospolita

Autor: Monika Pogroszewska

Tytuł: Długotrwały pobyt za granicą może oznaczać zwolnienie ze składania PIT-u w Polsce

Najważniejsze informacje prasowe z dnia 17 sierpnia 2021 r.

Wed, 08/18/2021 - 07:16 -- Gwarant

1.    Restaurator korzystający z serwisów pośredniczących w zamówieniach musi uważać na ryczałt

 

Tagi: interpretacja indywidualna, PIT, ryczałt, restauracja,

 

Restaurator rozliczający się ryczałtem nie rozliczy w kosztach prowizji wypłaconej serwisowi specjalizującemu się w dostawie posiłków do klientów.

 

Źródło: Rzeczpospolita

Autor: Monika Pogroszewska

Tytuł: Na ryczałcie nie odliczysz kosztów prowizji

Najważniejsze informacje prasowe z dnia 13 sierpnia 2021 r.

Mon, 08/16/2021 - 07:32 -- Gwarant

1.    Zmiany w sposobie rozliczania uderzą w zarabiających na wynajmie

 

Tagi: Polski Ład, wynajem, 

 

Od przyszłego roku przychody z najmu będzie można rozliczyć wyłącznie ryczałtowo. Wynajmujący nie skorzystają więc z podniesienia drugiego progu podatkowego i kwoty wolnej.

 

Źródło: Rzeczpospolita

Autor: Przemysław Wojtasik

Tytuł: Polski Ład PiS: zyski z najmu mieszkań bez kwoty wolnej od PIT

Najważniejsze informacje prasowe z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Fri, 08/13/2021 - 07:25 -- Gwarant

1.    Nieopodatkowana pożyczka – bez PIT

 

Tagi: interpretacja indywidualna, PIT, pożyczka, 

 

Co do zasady pożyczka jest umową nieodpłatną – otrzymanie w jej ramach środków pieniężnych bez oprocentowania, od najbliższej rodziny, nie będzie wiązało się z powstaniem przychodu z tytułu świadczeń nieodpłatnych.

 

Źródło: Rzeczpospolita

Autor: Przemysław Wojtasik

Tytuł: Pożyczka od ciotki nie jest przychodem

Najważniejsze informacje prasowe z dnia 11 sierpnia 2021 r.

Thu, 08/12/2021 - 07:14 -- Gwarant

1.    Polski Ład ma uszczelnić CIT

Tagi: Polski ład, CIT, 

 

Z kosztów uzyskania przychodu wyłączone mają zostać wydatki uznane za „ukryte dywidendy”. Chodzi o takie umowy pomiędzy spółką a wspólnikami, które choć nie są sprzeczne z przepisami, ale mogą wpłynąć na obniżenie zobowiązania spółki z tytułu CIT.

 

Źródło: Rzeczpospolita

Autor: Paweł Rochowicz

Tytuł: Polski Ład PiS: tak Ministerstwo Finansów chce uszczelnić system CIT

Najważniejsze informacje prasowe z dnia 10 sierpnia 2021 r.

Wed, 08/11/2021 - 07:32 -- Gwarant

1.    Niekorzystne zmiany dotyczące rozliczania zakupu nieruchomości dotkną także przedsiębiorców

 

Tagi: Polski ład, PIT, nieruchomość amortyzacja, 

 

Prowadzenie działalności w mieszkaniu nie pozwoli już na rozliczenie w kosztach wydatków związanych z jego zakupem – z kosztów uzyskania wyłączone zostaną odpisy amortyzacyjne dotyczące m.in. zakupu mieszkań na cele związane z prowadzoną działalnością.

 

Źródło: Rzeczpospolita

Autor: Przemysław Wojtasik

Najważniejsze informacje prasowe z dnia 9 sierpnia 2021 r.

Tue, 08/10/2021 - 07:36 -- Gwarant

1.    Koniec z walką o ulgę na dziecko

 

Tagi: Polski ład, PIT, ulga na dziecko, 

 

W razie niezgodności rodziców co do prawa do ulgi na dzieci, przypadnie ona każdemu z nich po połowie.

 

Źródło: Rzeczpospolita

Autor: Przemysław Wojtasik

Tytuł: "Polski Ład" PiS ureguluje problematyczne ulgi podatkowe na dzieci między skłóconymi rodzicami

Najważniejsze informacje prasowe z dnia 5 sierpnia 2021 r.

Fri, 08/06/2021 - 07:27 -- Gwarant

1.    Odsprzedaż mediów ma jedynie pośredni związek z nieruchomością

 

Tagi: wyrok NSA, media, VAT

 

Odsprzedaż mediów nie powinna być traktowana jako usługa związana z nieruchomością. Wspólnota mieszkaniowa refakturująca media na swoich członków nie musi wliczać wartości takiej sprzedaży do limitu zwolnienia podmiotowego.

 

Źródło: Rzeczpospolita

Autor: Aleksandra Tarka

Tytuł: Wspólnota mieszkaniowa nie musi rejestrować się jako podatnik VAT- wyrok NSA

Najważniejsze informacje prasowe z dnia 4 sierpnia 2021 r.

Thu, 08/05/2021 - 07:24 -- Gwarant

1.    Fiskus łagodzi stanowisko – co raz częściej pozwala na rozliczenie w kosztach wydatków osobistych

 

Tagi: interpretacja indywidualna, PIT, koszt uzyskania przychodu

 

Zakup telewizora służącego do przeprowadzania wideokonferencji w domu można rozliczyć w kosztach, nawet jeżeli przedsiębiorca nie wyodrębnił odrębnego pomieszczenia dla potrzeb działalności.

 

Źródło: Prawo.pl

Autor: Krzysztof Koślicki

Tytuł: Wydatki osobiste powoli stają się kosztem podatkowym

Najważniejsze informacje prasowe z dnia 3 sierpnia 2021 r.

Wed, 08/04/2021 - 07:20 -- Gwarant

1.    Polski Ład – niekorzystne zmiany także w leasingu

 

Tagi: Polski Ład, leasing

 

MF chce skończyć z poleasingowym wykupem do majątku prywatnego. Sprzedaż bez podatku ma być możliwa dopiero po 6 latach od zakończenia leasingu.

 

Źródło: Rzeczpospolita

Autor: Agnieszka Pokojska

Tytuł: Po leasingu trzeba będzie odczekać sześć lat, aby wykupić samochód

Pages

SFG Holding s.r.o.

"Based on our long-year pending cooperation – professional, reliable and willing partner".

Aesseal Polska Sp. z o.o.

“AESSEAL Polska has been a client of Gwarant since the start of its operations launched in Poland in 2005. Gwarant provides us with efficient and dependable bookkeeping services and supports us in keeping track of changes in any pertinent regulations. The accounting office to use!”

SPETECH Sp. z o.o.

“We are pleased to recommend the services provided by Gwarant which has been reliably keeping our accounts for over 18 years, always in conformity with applicable provisions of law, which is evidenced by audits conducted at our company on an annual basis and by tax inspections.”

BELSE  Sp. z o.o.

“We highly appreciate Gwarant’s long-term, professional and dependable bookkeeping services rendered for our company. The staff is well-mannered, professional and reliable.”

Flex Work Sp. z o.o.

“Based on our experiences with Gwarant, we can vouch that it is a trustworthy partner. We recommend the services provided by this accounting office”.