• Opening hours
    7:00am - 3:00pm
  • Contact us
    +48 33 821 28 21 | + 48 500 781 665
    gwarant@biuro-gwarant.pl
Polski English

Aktualności

Najważniejsze informacje prasowe z dnia 1 września 2021 r.

Mon, 09/06/2021 - 07:32 -- Gwarant

1.    Ogrodowa altana w kosztach firmy?

 

Tagi: interpretacja indywidualna, PIT, koszty uzyskania przychodu,

 

Podatnik rozliczy w kosztach wydatki na budowę ogrodowej altany, którą będzie wykorzystywał do spotka z klientami. Fiskusa przekonał argument o większej ochronie przed.. koronawirusem.

 

Źródło: Rzeczpospolita

Autor: Przemysław Wojtasik

Tytuł: Ogrodowa altana w kosztach podatkowych firmy - interpretacja podatkowa

Najważniejsze informacje prasowe z dnia 31 września 2021 r.

Mon, 09/06/2021 - 07:31 -- Gwarant

1.    Loża VIP z logo firmy to reprezentacja a nie reklama

 

Tagi: interpretacja indywidualna, CIT, KUP, reprezentacja, reklama

 

Fiskus nie zgadza się na rozliczenie w kosztach wydatków na wynajęcie loży VIP na stadionie.

 

Źródło: Rzeczpospolita

Autor: Monika Pogroszewska

Tytuł: Loża VIP na stadionie nie jest kosztem

Najważniejsze informacje prasowe z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Mon, 09/06/2021 - 07:30 -- Gwarant

1.    Zerwanie umowy pozbawi prawa do ulgi

 

Tagi: umowa deweloperska, PIT, ulga mieszkaniowa, 

 

Zerwanie umowy przez dewelopera i zwrot środków wpłaconych na poczet zakupu, w razie przekroczenia ustawowych terminów pozbawią kupującego prawa do ulgi mieszkaniowej.

 

Źródło: Rzeczpospolita

Autor: Aleksandra Tarka

Tytuł: Deweloper zerwie umowę, a kupujący straci ulgę mieszkaniową

Najważniejsze informacje prasowe z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Mon, 09/06/2021 - 07:27 -- Gwarant

1.    Darowizna od rodziny – bez podatku ale trzeba pamiętać o formalnościach

 

Tagi: darowizna, spadek, 

 

Zgłoszenie darowizny lub spadku powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od otrzymania, na formularzu SD-Z2. Niedochowanie tego terminu skutkować będzie koniecznością zapłacenia podatku.

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Autor: Tomasz Jurczak

Tytuł: Darowizna od rodziny. Jak powiadomić o niej Urząd Skarbowy

Najważniejsze informacje prasowe z dnia 26 września 2021 r.

Mon, 09/06/2021 - 07:26 -- Gwarant

1.    Stary kredyt bez podatku

 

Tagi: interpretacja indywidualna, kredyt, umorzenie, PIT

 

Przedawnione zobowiązanie kredytowe nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu.

 

Źródło: Rzeczpospolita

Autor: Monika Pogroszewska

Tytuł: PIT: przedawniony kredyt nie jest przychodem dla kredytobiorcy - interpretacja podatkowa

Najważniejsze informacje prasowe z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Mon, 09/06/2021 - 07:24 -- Gwarant

1.    Nowe przepisy dotyczące składki zdrowotnej są dziurawe i pełne sprzeczności

 

Tagi: Polski Ład, składka zdrowotna, 

 

Zmiany obliczaniu składki zdrowotnej proponowane przez Polski Ład uniemożliwią oskładkowanie wspólnika jednoosobowej spółki z o.o.

 

Źródło: Prawo.pl

Autor: Grażyna J. Leśniak

Tytuł: Jak nie płacić składki zdrowotnej? Przedsiębiorcom pomógł...

projektodawca

Najważniejsze informacje prasowe z dnia 24 sierpnia 2021 r.

Mon, 09/06/2021 - 07:23 -- Gwarant

1.    Ulga przysługuje także na dziecko współmałżonka

 

Tagi: interpretacja indywidualna, ulga na dziecko, 

 

We wspólnym rozliczeniu rocznym można rozliczyć ulgę na dziecko, także jeżeli jeden z małżonków nie jest biologicznym rodzicem.

 

Źródło: Rzeczpospolita

Autor: Przemysław Wojtasik

Tytuł: Dziecko żony daje ulgę podatkową także mężowi

Najważniejsze informacje prasowe z dnia 23 sierpnia 2021 r.

Tue, 08/24/2021 - 07:28 -- Gwarant

1.    Sporadyczne pożyczki także bez podatku

 

Tagi: interpretacja indywidualna, PCC, pożyczka, 

 

Sporadyczne udzielanie pożyczek spółce niemieszczące się w zakresie jej działalności, również może korzystać ze zwolnienia od podatku. Pożyczkobiorcy mogą wystąpić o zwrot nadpłaconego PCC.

 

Źródło: Rzeczpospolita

Autor: Monika Pogroszewska

Tytuł: Pożyczka dla wspólnika bez podatku

Najważniejsze informacje prasowe z dnia 20 sierpnia 2021 r.

Mon, 08/23/2021 - 07:18 -- Gwarant

1.    Przystosowanie lokalu w kosztach

 

Tagi: interpretacja indywidualna, podatek dochodowy, lokal, amortyzacja

 

Spółka dokonująca przystosowania najmowanego lokalu do własnych potrzeb, rozliczy poniesione w ten sposób wydatki poprzez odpisy amortyzacyjne. Poniesione nakłady stanowić będą inwestycję w obcym środku trwałym.

 

Źródło: Rzeczpospolita

Autor: Marcin Szymankiewicz

Tytuł: Dostosowanie lokalu do potrzeb najemcy podlega amortyzacji

Najważniejsze informacje prasowe z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Fri, 08/20/2021 - 07:08 -- Gwarant

1.    Wydatki na sponsoring w kosztach firmy

 

Tagi: interpretacja indywidualna, podatek dochodowy, reklama, sponsoring, 

 

Spółka korzystająca z usług podmiotów zajmujących się profesjonalną reklamą, może rozliczyć wydatki poświęcone na ten cel w kosztach uzyskania przychodu.

 

Źródło: Rzeczpospolita

Autor: Przemysław Wojtasik

Tytuł: Sponsoring z podatkowymi korzyściami

Pages

SFG Holding s.r.o.

"Based on our long-year pending cooperation – professional, reliable and willing partner".

Aesseal Polska Sp. z o.o.

“AESSEAL Polska has been a client of Gwarant since the start of its operations launched in Poland in 2005. Gwarant provides us with efficient and dependable bookkeeping services and supports us in keeping track of changes in any pertinent regulations. The accounting office to use!”

SPETECH Sp. z o.o.

“We are pleased to recommend the services provided by Gwarant which has been reliably keeping our accounts for over 18 years, always in conformity with applicable provisions of law, which is evidenced by audits conducted at our company on an annual basis and by tax inspections.”

BELSE  Sp. z o.o.

“We highly appreciate Gwarant’s long-term, professional and dependable bookkeeping services rendered for our company. The staff is well-mannered, professional and reliable.”

Flex Work Sp. z o.o.

“Based on our experiences with Gwarant, we can vouch that it is a trustworthy partner. We recommend the services provided by this accounting office”.