• Opening hours
    7:00am - 3:00pm
  • Contact us
    +48 33 821 28 21 | + 48 500 781 665
    gwarant@biuro-gwarant.pl
Polski English

Aktualności

Najważniejsze informacje prasowe z dnia 4 października 2021 r.

Tue, 10/05/2021 - 07:14 -- Gwarant

1.    Umorzenie PIT – szczerość nie zawsze popłaca

 

Tagi: PIT, umorzenie zaległości

 

26 latek który przyznał przed sądem jest palaczem uzależnionym od alkoholu nie uzyska zgody sądu na umorzenie zaległości podatkowych, nawet pomimo trudnej sytuacji życiowej i orzeczonej niepełnosprawności.

 

Źródło: Prawo.pl

Autor: Dorian Lesner

Tytuł: WSA: Trzynastka i wydatki na używki nie przemawiają za umorzeniem zaległości

Najważniejsze informacje prasowe z dnia 1 października 2021 r.

Mon, 10/04/2021 - 07:08 -- Gwarant

1.    Polski ład uchwalony przez sejm, ale ostateczny kształt nadal nieznany

 

Tagi: Polski Ład, 

 

Rzecznik MSP proponuje wprowadzenie jednolitej stawki dla ryczałtowców i podniesienie składki dla przedsiębiorców poprzez naliczanie jej od 100% średniego wynagrodzenia, ale z możliwością odliczenia od podatku.

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Autor: PAP

Tytuł: Rzecznik MŚP proponuje poprawki do Polskiego Ładu

Najważniejsze informacje prasowe z dnia 30 września 2021 r.

Fri, 10/01/2021 - 07:05 -- Gwarant

1.    Ulga dla klasy średniej jednak rozszerzona

 

Tagi: Polski Ład, ulga dla klasy średniej

 

Ulga dla klasy średniej, której wprowadzenie w 2022 roku ma zniwelować negatywne skutki likwidacji odliczenia składki zdrowotnej od podatku, ma zostać rozciągnięta także na przedsiębiorców.

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Autor: Agnieszka Pokojska

Tytuł: Polski Ład: Ulga dla klasy średniej też dla przedsiębiorców

Najważniejsze informacje prasowe z dnia 29 września 2021 r.

Thu, 09/30/2021 - 09:12 -- Gwarant

1.    E-paragony wkrótce na kasach online

 

Tagi: VAT

 

Obecnie możliwość wystawiania e-paragonów zarezerwowana jest dla kas funkcjonujących w formie oprogramowania (kas wirtualnych), wkrótce możliwa będzie także na kasach online. Klient otrzyma możliwość wyboru pomiędzy paragonem w tradycyjnej formie, a paragonem w wersji elektronicznej. Stosowne rozporządzenie czeka już na publikację.

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Autor: PAP

Najważniejsze informacje prasowe z dnia 28 września 2021 r.

Wed, 09/29/2021 - 07:40 -- Gwarant

1.    Ulga dla klasy średniej – każdego z małżonków policzymy z osobna

 

Tagi: polski ład, ulga dla klasy średniej

 

Limit uprawniający do skorzystania z tzw. ulgi dla klasy średniej liczony będzie indywidualnie dla każdego z małżonków – znaczenie będzie mieć indywidualny przychód każdego z nich nie zaś łączna suma przychodów.

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Autor: Agnieszka Pokojska

Tytuł: Prawo do ulgi dla klasy średniej: Niektórzy małżonkowie zyskają, inni stracą

Najważniejsze informacje prasowe z dnia 27 września 2021 r.

Tue, 09/28/2021 - 07:18 -- Gwarant

1.    Fiskus upiera się przy CIT od spółek jawnych

 

Tagi: interpretacja indywidualna, CIT, spółka jawna, 

 

Z raz uzyskanego statusu CIT, nie da się zrezygnować – spółka jawna która stała się podatnikiem CIT, nie uzyska na powrót statusu spółki transparentnej podatkowo, nawet jeżeli wszystkimi wspólnikami zostaną osoby fizyczne.

 

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Autor: Agnieszka Pokojska

Tytuł: Spółka jawna a CIT. Fiskus wszystko już wie, a mimo to żąda podatku

Najważniejsze informacje prasowe z dnia 24 września 2021 r.

Mon, 09/27/2021 - 07:22 -- Gwarant

1.    Nabycie sprawdzające – nowe uprawnienia skarbówki od stycznia 2022

 

Tagi: polski ład, nabycie sprawdzające, 

 

Funkcjonariusze skarbówki zyskają możliwość dokonywania nabycia sprawdzającego. Celem ma być wykazanie zaewidencjonowania sprzedaży na kasie i wydanie paragonu. Nawet w razie braku stwierdzenia nieprawidłowości, sprawdzający będzie musiał się wylegitymować.

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Autor: Tomasz Ciechoński

Tytuł: Nabycie sprawdzające. Skarbówka będzie udawać klienta, by kontrolować paragony

Najważniejsze informacje prasowe z dnia 22 września 2021 r.

Thu, 09/23/2021 - 07:38 -- Gwarant

1.    Niezwrócone opakowanie powiększy podstawę opodatkowania

Tagi: interpretacja indywidualna, VAT, kaucja, 

 

Kaucja doliczana kontrahentowi do wydawanego opakowania zwrotnego powiększy podstawę opodatkowania jeżeli klient nie zwróci opakowania w umówionym terminie. Zwrot w terminie późniejszym umożliwia dokonanie korekty.

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Autor: Mariusz Szulc

Tytuł: Kaucja może czasem wpływać na podstawę opodatkowania

Najważniejsze informacje prasowe z dnia 21 września 2021 r.

Wed, 09/22/2021 - 07:16 -- Gwarant

1.    Sądy na nie – fiskus cały czas forsuje swoje stanowisko

Tagi: interpretacja indywidualna, składki, ZUS, pracodawca, zaległość,

 

Pracownik za którego pracodawca ureguluje zaległe składki, osiąga z tego tytułu przychód podlegający opodatkowaniu. Jeżeli stosunek pracy nie uległ rozwiązaniu pracodawca zobowiązany jest do wystawienia PIT-11.

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Autor: Agnieszka Pokojska

Tytuł: Skarbówka nadal uważa, że zapłata zaległych składek ZUS to przychód

Najważniejsze informacje prasowe z dnia 20 września 2021 r.

Tue, 09/21/2021 - 09:19 -- Gwarant

1.    Sankcyjna stawka od spadków i darowizn – nie zawsze fiskus może zażądać 20%

Tagi: wyrok NSA, spadek, darowizna, 

 

Jeżeli fiskus wejdzie w posiadanie informacji o niezgłoszeniu darowizny do opodatkowania od podmiotu innego niż obdarowany (np. od darczyńcy), nie będzie mógł zastosować sankcyjnej stawki 20%.

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Autor: Mariusz Szulc

Tytuł: Karny podatek tylko przy donosie na samego siebie

Pages

SFG Holding s.r.o.

"Based on our long-year pending cooperation – professional, reliable and willing partner".

Aesseal Polska Sp. z o.o.

“AESSEAL Polska has been a client of Gwarant since the start of its operations launched in Poland in 2005. Gwarant provides us with efficient and dependable bookkeeping services and supports us in keeping track of changes in any pertinent regulations. The accounting office to use!”

SPETECH Sp. z o.o.

“We are pleased to recommend the services provided by Gwarant which has been reliably keeping our accounts for over 18 years, always in conformity with applicable provisions of law, which is evidenced by audits conducted at our company on an annual basis and by tax inspections.”

BELSE  Sp. z o.o.

“We highly appreciate Gwarant’s long-term, professional and dependable bookkeeping services rendered for our company. The staff is well-mannered, professional and reliable.”

Flex Work Sp. z o.o.

“Based on our experiences with Gwarant, we can vouch that it is a trustworthy partner. We recommend the services provided by this accounting office”.